Početna stranica

MASA


vaga

Sva tijela koja vidimo imaju masu. Neka imaju veću masu, a neka manju.

Masa je fizička veličina koja označava količinu tvari sadržane u tijelu, objektu ili supstanci.

U osnovi, masa je mjera koliko tvar ima inercije, što znači koliko teško ju je ubrzati ili usporiti kada djeluje sila na nju.

Važno je razlikovati masu od težine. Težina je sila koja djeluje na tijelo pod utjecajem gravitacije i izračunava se kao masa pomnožena s ubrzanjem gravitacije. Na različitim planetima ili nebeskim tijelima, težina će biti različita zbog različitih gravitacijskih ubrzanja, ali masa će ostati nepromijenjena. O težini ćete više saznati kada budete učili silu.

Masa je osnovna fizička veličina, oznaka joj je m i mjerna jedinica kg (kilogram).

Kilogram je definisan preko Plankove konstante o kojoj ćete više učiti u srednjoj školi.

Masu najčešće mjerimo mjernim instrumentom vagom. Postoje različite vrste vage. Da li ste vi ikada vagali voće u prodavnici ili stali na vagu kako biste vidjeli vlastitu masu?Vaganje mačke
Slika: Mačka koja mjeri svoju masu

Mjerne jedinice koje koristimo u izražavanju mase su:Da li ste ikada čuli za tonu? Kada neko kupuje pelet, koristi mjernu jedinicu tonu. Ona se označava sa t i iznosi 1000kg. Kada uđete u svijet odraslih, često ćete je korstiti.

Kupili ste čokoladu. Prije nego što je pojedete, volite je rastaviti na kockice. Da li je masa čokolade kao table i masa svih kockica čokolade ista? DA, JESTE. Upamtite, MASA TIJELA OSTAJE STALNA PRI PROMJENAMA OBLIKA TIJELA. Ovo je zakon o očuvanju mase.Veliki istraživači

Želite izvesti par eksperimenata vezanih za masu? Na dobrom ste mjestu. U nastavku imate par ideja:

1. Izmjeriti vlastitu masu

Pribor: Vaga

Prilikom mjerenja mase, uvijek je bitno da vaga bude postavljena na tvrdoj i ravnoj površini. Nakon što pronađete takvu površinu (pločice, laminat i slično), upalite vagu i sačekajte da kazaljka ili displej pokažu nulu za kilograme.

Postoje različite vrste vaga. Vage sa kazaljkom ponekad zahtijevaju podešavanje kako bi bile precizne. Ako primijetite da vaga, nakon postavljanja i kada kazaljka potpuno stane, ne pokazuje 0, sa strane vage ćete pronaći malu skalu s kazaljkama (slično kao na satu). Pomjerite kazaljke dok ne postave na 0.

Kod digitalnih vaga je postupak lakši, dovoljno je da resetujete vagu i ona će se postaviti na 0 kilograma.

Nakon što ste ispravno postavili vagu, stanite na nju kako biste izmjerili svoju masu. Očitajte svoju masu u mjernoj jedinici za masu - kilogramu.


2. Takmičenje

Pribor: Vaga, papir i olovka

Na prethodno opisan način, izmjerite masu svih ukućana. Zapišite njihovu masu na papir i odredite ko ima najveću, a ko najmanju masu.


3. Mjerenje malih masa

Pribor: Kuhinjska vaga, predmeti čiju masu želite mjeriti, papir i olovka

Vagom kojom mjerite svoju masu ne možete izmjeriti masu manjih predmeta. Zašto? Zbog toga što vam je potrebna vaga koja mjeri manje mase.

Najlakše je koristiti kuhinjsku vagu. I nju trebate postaviti na tvrdu i ravnu površinu i namjesitit da bude na 0. Izaberite predmete koje želite mjeriti i zapišite vrijednosti njihovih masa.

Ideje za mjerenje: cvijet ruže, kašika, najdraži lančić, mobitel, rukavice i tako dalje.


4. Zakon očuvanja mase

Pribor: Kuhinjska vaga, čokolada, papir i olovka

Da li ste se ikada pitali da li je masa čokolade u jednom komadu i čokolade kada je razlomite na kockice ista? Da saznate odgovor, potebno je da kupite najdražu čokoladu (kao argument za kupovinu koristite činjenicu da želite da naučite fiziku).

Kupljenu čokoladu otpakujte i izvagajte. Nakon što zapišete rezultat vaganja, čokoladu izvadite, prelomite na kockice i sve kockice opet izvagajte. Rezultat mjerenja opet zapišite i uporedite.

Zaključak: Promjenom oblika, tijelo ne mijenja svoju masu.
P.S. Sada možete pojesti čokoladu.