Edufizika

besplatna edukativna web stranica sa gradivom iz fizike

edufizika youtube kanal edufizika facebook stranicaIzaberite lekciju:

Fizika i priroda


Fizika i priroda. Ulaz u svijet fizike kao nauke. Odgovor na pitanje šta je fizika. Podjela i primjena fizike. Eksperimenti. Oblici tijela.

Fizičke veličine i greške mjerenja


Fizičke veličine u fizici. Prefiksi. SI sistem jedinica. Tabele prefiksa, fizičkih veličina i mjernih jedinica. Greške mjerenja. Pretvaranje jedinica.

Dužina ili Duljina


Šta je dužina ili duljina u fizici? Kako mjerimo dužinu? Oznaka i mjerna jedinica. Pretvaranje mjernih jedinica dužine. Tabela mjernih jedinica. Primjeri, zadaci i eksperimenti.

Površina i mjerenje površine


Šta je površina? Kako je računamo? Mjerna jedinica i oznaka za površinu. Pretvaranje mjernih jedinica. Površina kvadrata i pravougaonika. Zadaci, eksperimenti i primjeri.

Zapremina ili Volumen


Sve o zapremini ili volumenu u fizici. Kako se računa zapremina? Mjerne jedinice, oznaka, forumula i eksperiment.

Masa i mjerenje mase


Šta je masa u fizici? Kako mjerimo masu? Definicija, oznaka, mjerna jedinica, eksperimenti i zadaci.

Gustoća ili Gustina


Šta je gustoća/gustina u fizici? Kako se računa gustoća/gustina? Mjerna jedinica, oznaka, forumula i eksperiment.

Vrijeme


Šta je vrijeme u fizici? Na koji način mjerimo vrijeme? Koliko jedna sekunda ima stotinki? Mjerna jedinica i oznaka.

Temperatura


Šta je temperatura u fizici? Na koji način možete izmjeriti temperaturu u vašem mjestu, npr. Sarajevu? Koja je oznaka i mjerna jedinica za temperaturu? Pretvaranje mjernih jedinica.

Međudjelovanje tijela (sila)


Šta je međudjelovanje tijela (sila) u fizici? Koje vrste sila imamo? Mjerna jedinica i oznaka za silu. Gravitaciona sila.